Биоскенер Плевен – тел 0897 00 88 98

Биоскенер - Vega point Плевен цена - 25лв

Какво представлява биоскенер ?

Грация

 

 

Биоскенерът е високотехнологично устройство, което в рамките на няколко минути отчита 171 здравни показатели и дава пълна информация за състоянието на организма. Този метод на изследване е бърз, точен, удобен и икономичен. В рамките на няколко минути апаратът дава пълна информация за 26 органи и системи – сърдечно-съдова, мозъчно-съдова, полова система, минерална плътност на костите, микроелементи, бял дроб, дихателни пътища, кръвна захар, стомах, черва, черен дроб, жлъчка и др. Биоскенерът използва научните постижения в електронните технологии. Той отчита слабото магнитно поле на човешкото тяло, и след усилване и обработка на данните от вграден микропроцесор, ги сравнява със стандарти от заболявания и ги отразява в конкретни стойности.Човешкото тяло непрекъснато произвежда голям брой клетки, които нарастват, развиват се и се обновяват чрез делене. На всяка секунда се делят около 25 млн. клетки, а на минута се обновяват около 100 млн. кръвни клетки. В процеса на клетъчно делене и обновяване атомното ядро и електроните се движат с висока скорост, излъчвайки непрекъснато електромагнитни вълни. Сигналите на електромагнитните вълни са различни при добро здраве, пред болестно състояние и болест. При болестно състояние на тялото, енергията на електромагнитните вълни става изключително слаба, обикновено от нано гаус до микро гаус (гаус е единица за измерване за плътност на магнитен поток). Честотата и енергията на слабото магнитно поле се отчитат от сканиращата ръкохватка. След това резултатите се съпоставят от вграден микропроцесор с резонантния спектър на квантовите стандарти при болест. След като честотата и енергията се усилят и обработят от софтуерната програма се регистрира съответна стойност (от положителна до отрицателна). Размерът на тази стойност определя естеството и степента на заболяването.

Увредените клетките са различни от нормалните клетки и електромагнитните вълни излъчвани от тях също са различни от електромагнитните излъчвания на нормалните клетки. Ако пациентът има увредени клетки, ще се появи резонанс и устройството ще регистрира сигнала. Колкото е по-голям броя на увредените клетки, толкова по-интензивен е сигналът и квантовата стойност клони към положителна стойност. Ако няма увредени клетки, няма да се появи резонанс и квантовата стойност ще клони към отрицателна стойност.

Как се провежда изследването с биоскенер?

Изследването с биоскенер е неинвазивно, безболезнено и напълно безвредно. Изследването се провежда в специализиран кабинет от медицински персонал след предварително записване на посочения телефон. Продължителността на изследването е 10-15 мин. Изследвания човек получава списък със състоянието на всички органи и системи препоръки за лечение, хранене и начин на живот, които да подобрят състоянието на увредените и да предпазят здравите системи.

Кой може да си направи изследване с биоскенер?

За извършването на изследване с биоскенер няма противопоказния нито ограничения в възрастта. Не е подходящ при бременни, тъй като поради развитието на плода се променя енергийното поле на клетките в коремната кухина и това може да доведе до неточни резултати.