Пломбиране на водомер

Пломбиране на водомер Плевен

Пломбиране на водомер

Пломбиране на водомер


064.bg разполага с екипи от професионалисти, които предлага пълната гама от услуги за водомерите: проверка, монтаж, ремонт, подмяна и пломбиране. 064.bg могат да реагират в удобен за клиента ден и час на територията на Плевен.

Пломбиране на водомер

Съгласно законовите изисквания, водомера може да бъде пломбиран до пет години от датата на извършена лабораторна проверка или до пет години от датата на производство. 064.bg предлага бързо и качествено решение на всичко, свързано с Вашите водомери.

За да бъде извършено пломбирането на водомер, той задължително трябва да е преминал метрологични проверки. Чрез тези провери се проверява дали уредът отчита точно количеството вода, преминаващо през него и дали е в изправно състояние. Метрологичната проверка се извършва от оправомощени лаборатории.

Преди пломбирането на водомера

За да сте сигурни, че водомерът ви е одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор и отговаря на всички нормативни изисквания, при закупуването му трябва да проверите дали има холограмен стикер и оловна пломба. На оловната пломба е записана годината на производство, а на холограмния стикер е записана годината, до която е изряден.

Кое налага необходимостта от пломбиране на водомера

Пломбирането на водомера гарантира правилното използване на уреда и отчитане на потреблението на вода по показанията на водомера. 064.bg поставя пломбата след заявка от клиента, в уговорен с него ден и час. Пломбирането на водомера се изпълнява, само ако водомерите отговарят на нормативните, техническите и метрологичните изисквания. Ако водомерът отговаря на горепосочените изисквания, след заявка от клиента, 064.bg ще пломбират уреда.

Според изискванията във всички сградни и водоснабдителни обекти, които се обитават от повече от един потребител, задължително се поставя индивидуален водомер. Монтажът, поддръжката и ремонта са задължение на потребителите. 064.bg разполага с екипи от професионалисти, които извършват пломбиране на водомери. 064.bg предлага бързо и качествено решение на всичко, свързано с Вашите водомери.

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни