Проверка на водомер

Проверка на водомер Плевен

Проверка на водомер

Проверка на водомер

064.bg работи съвместно с лаборатория за проверка на водомери, която е оправомощена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. В страницата ще намерите важна информация: Кога се извършва проверка на водомер? Как да заявите проверка на водомер? Кой изисква метрологичните проверки?

Проверка на водомер

Проверката на водомер е задължителна за всеки потребител по изискване на нормативната уредба в България. 064.bg работи с оправомощена лаборатория за метрологични проверки, с най-модерните стендове за изпитване на водомери.

Кога се извършва проверка на водомер?

Водомерите се проверяват за точност на всеки 5 години от оправомощени лаборатории от ДАМТН. Проверка на водомерите се извършва:

  • По искане на оператора;
  • По искане на потребителя;
  • При нарушена оловна пломба на водомера;
  • При последваща периодична проверка поради изтичане на срока на знака за годност.

В случай, че потребителя не осигури тестването на водомера след изтичане на указания срок, потреблението на вода се изчислява на нормативно определена месечна база, а не въз основа на показанията.

Как да заявя проверка на водомер?

064.bg ще ви съдейства, в случай че престой вашият водомер да мине периодична задължителна проверка. Индивидуалните водомери и тяхната поддръжка е отговорност на абонатите и те трябва да се погрижат за отстраняването на повреди и метрологични проверки. Техниците на 064.bg ще се свържат с Вас, за да уговорите удобен за ден и час за извършване на желаната услуга. Ние гарантираме бързина и качество на работа.

Кой изисква метрологичните проверки?

Метрологичните проверки се правят в оправомощени метрологични лаборатории, които са оправомощени от ДАМТН. Чрез проверките се цели да се установи дали работи и отчита правилно количеството вода. 064.bg работи с лабораторията за проверка, която е оправомощена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. За да сте сигурни в точността на измерване на вашия водомер, имате право да поискате неговото изпитване.

Не се колебайте, а се обадете на 064.bg, за да сте сигурни, че получавате най-доброто и качествено обслужване.

 

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни