Ремонт и сервиз на водомери

Ремонт и сервиз на водомери в Плевен

Ремонт и сервиз на водомери

Ремонт и сервиз на водомери

Преди ремонта и сервиза на водомери трябва да се направи проверка от упълномощен специалист относно тяхната изправност, като това се прави с цел установяване на повреда. След това трябва да се извършат редица дейности, свърани с отремонтирането и сервиза на водомерите.

Проверка изправността на водомери от упълномощен специалист

Проверката може да се извърши от упълномощено от съответните институции лице. Тя има за цел да установи евентуални неизправности, които може да засягат измервателното или показващото устройство. Проверката се извършва на всеки 10 години. Извънредна такава може да се направи, когато инкасаторът, който отчита показанията на водомерите, установи неизправност.

Потребителят също може да информира съответния инкасатор при съмнения за повреда във водомера. Друг вариант пред домакинството е да информира съответното ВиК, което обслужва района. За целта има посочени телефони, на които може да подадете сигнал за неизправност.

Установяване на повреда във водомерите

Повредата може да засяга отделни елементи и детайли от водомера, настъпила вследствие на тяхното износване. Това може да бъде резултат от пропускане на задължителните периодични проверки относно изправността и предприеманата профилактика на измервателните уреди.

Повредата може да се установи в специализирана за целта лаборатория. Там се извършва пълна диагностика на измервателните уреди в напълно реални условия.

Ремонт и сервиз на водомери

Всички ремонтни дейности се заплащат от съответното домакинство. По желание стойността на ремонта може да се начили към сметката за потребление.

Сервизната дейност може да бъде извършена от оторизирана за целта фирма. Извършва се ремонт на всички видове водомери, с които може да е оборудвано домакинството. При ремонта има значение диаметъра на водомера. Той може да варира от 15 до 400 мм.

Възможно е и водомерът да бъде до такава степен амортизиран, че да не може да се извърши сервиз. В този случай е по-добре да закупите нов уред, измерващ потреблението на вода, и да потърсите фирма, която извършва съответния монтаж.

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни