Монтаж вграждане на хладилник или фризер

Монтаж хладилник

Монтаж хладилник

Монтаж вграждане на хладилник или фризер

Многообразието от предлагани видове хладилници и хладилни инсталации на българския пазар става все по-голямо. С напредване на времето се появиха хладилници с воден филтър за охлаждане и затопляне на вода, хладилници с вградени ледогенератори, хладилници, комбинирани с фризери и други.
Първото нещо, което трябва да проверите е дали уредът ви е пристигнал здрав без повреди. В случай че има щети, които са настъпили по време на транспорта, молим Ви да сигнализирате на местния продавач или на склада от който са взети уредите. Техните телефони трябва да бъдат изписани на фактурата или разписката, с която е получен.
При монтажа на всеки вид хладилник трябва да бъдат спазени условията за нивелиране на уреда според данните на завода-производител.
Непременно трябва да се спазват предписаните вентилационни пространства:

 • Дълбочината на вентилационното пространство спрямо задната стена на шкафа трябва да бъде минимум 38 мм.
 • За вентилационното пространство в цокъла на шкафа и в шкафа, където е поставен уредът, са необходими минимум 200 cм2.Основно правило: колкото по-голямо е пространството за вентилация, толкова по-икономично откъм разхода на електроенергия работи уредът

Свързване на хладилник или фризер

 • Видът електрически ток (променлив ток) и напрежението в мястото на монтаж трябва да съответстват на параметрите, посочени на типовата табелка.
 • Включвайте уреда само в правомерно монтирани защитени контакти.
 • Предпазителят на контакта трябва да бъде със защита 10 A или повече; контактът трябва да се намира встрани от гърба на уреда и да бъде лесно достъпен.
 • Уредът не бива да се
  – включва към изолирани инвертори,
  – експлоатира с т.нар. енергоспестяващи контакти – възможна е повреда на електрониката,
  – включва в един разклонител заедно с други уреди – опасност от прегряване.
 • При снемане на кабела на захранването от гърба на уреда трябва да премахнете кабелния държател – в противен случай ще се появят вибрационни шумове.
 • задължително се проверява дали електроуредът е занулен и се нивелира, за да няма проблеми при експлоатация.
Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни