Вертикален и хоризонтален монтаж на бойлер

За вертикален или хоризонтален  монтаж на бойлер от електротехник се извършват: пробиване на отвори, поставяне на крепежнии елементи,  ВиК свързване,  електрическо захранване и тест за изправност на бойлера от електротехник

Монтаж на бойлер - вертикален и хоризонтален в Плевен

Монтаж на бойлер в Плевен

Пробиване на отвори за монтаж на бойлер в Плевен

Пробиване на отворите се извършва с електрически перфоратор или бормашина. При направата на отворите трябва да се внимава да не се повредят или счупят плочките. Стремете се дупките които ще се направят да не попадат в фуга между две плочки. Задължително трябва да се спазват техническото отстояние на бойлера от стената и от тавана, но по важно е да се спази междуосовото разстояние между самите отвори спази по вертикала и по хоризонтала. Отстоянието което трябва да се спази при монтажа на всеки бойлер е различни и е подробно описано в техническата му характеристика. има два вида бойлери такива с хоризонтален монтаж и такива с вертикален.

Монтаж на крепежните елементи на бойлера към стената

Монтирането на крепежните елементи става в зависимост от вида и конфигурацията на бойлера. За захващането на болера могат да се използват няколко метода:

  • монтаж на бойлер чрез крепежни болтове – директно болтовете влизат в отворите
  • монтаж на бойлер чрез  крепежни втулки
  • монтаж на бойлер чрез  планки – планките се захващат чрез болтове към стената

След като сме избрали един от трите начина и сме закрепили съответните елементи се извършва закрепването на бойлера върху тях.

ВиК свързване на бойлер с водопровод за студена вода

ВиК свързване на бойлер с водопровод за студена вода се осъществява е ВИНАГИ с поставянето на възвратен вентил / клапан / и последващи го меки връзки. При монтажа на меките връзки винаги се  следва посоката на входа и изхода на водата. Техниците от 064.bg препоръчват ВИНАГИ да се монтират спирателни кранове на входа и изхода на бойлера с цел лесно осъществяване на бъдещи ремонтни и демонтаж ни работи с уреда.

Електрически захранване и свързване на бойлер

ВАЖНО !!! Изпълнението на електрическото захранване и мрежа се извършва САМО от правоспособен електротехник. Има два начина за свързване. Първият се осъществява чрез изнасяне на бойлерно електрическо табло в помещението на монтажа. Другият метод / по-непрофесионалния/ е чрез директно свързване на бойлерното тяло към съществуващата вътрешна ел мрежа. Бойлера трябва ВИНАГИ да бъде занулен иначе може да се стигне до протичане на ел ток по оплетката на меките връзки. Уреда се обезопасява и свързва по зададена в ръководството му за експлоатация електрическа схема.

Проверка / тест за изправност / преди експлоатация на болера

След извършване на всички предходни монтажни дейности се пристъпва към проверка за изправност. Тестът за изправност започва с пускането на водата чрез отварянето на спирателния кран към сградената ВиК мрежа, като задължително един от черпателните кранове за топла вода се оставя отворен. Ако се с комбинирани батерии моля завъртете дръжката в червената зона и оставете лоста на позиция все едно е пусната водата. тази процедура се прави с цел да се обезвъздуши системата. Направете този тест като едновременно с това следите за течове и просълзяване по всички връзки на монтажа. Ако течове няма включете бойлера от бутона да загрява. Предварително задайте температура на изключване на нагревателя. При тази проверка изчакайте да се уверите , че уреда ще изключи при достигане на определената температура.

Статия от Христо РАЙНОВ – www.064.bg

Спешен телефон 0888 95 22 44

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 08:30 - 17:30
вторник - 08:30 - 17:30
сряда - 08:30 - 17:30
четвъртък - 08:30 - 17:30
петък - 08:30 - 17:30

събота и неделя - почивни дни