Монтаж на електрическа готварска печка

Видове е електрическа готварска печка и начини на монтаж

Електрическите печки за домакинството, обществени кухни и заведения биват захранвани от 220V и 380V на работна честота 50Hz. Това е европейският стандарт на нашите електропреносни мрежи за всички потребители.
Първото нещо което трябва да проверите преди монтажа на готварската печка е дали уредът ви е пристигнал здрав без повреди. В случай че има щети, които са настъпили по време на транспорта, молим Ви да сигнализирате на местния продавач на готварската печка или на склада от който са взети уредите. Техните телефони трябва да бъдат изписани на фактурата или разписката с която е получен

Избор и монтаж на захранващ кабел за готварска печка

Монтаж на електрическа готварска печка

Монтаж на електрическа готварска печка

Всяка една готварска печка, без значение от типа или марката се продава без наличието на захранващ ел. кабел. Нашите техници, извършващи монтажа на уреда, определят вида и сечението на захранващия кабел спрямо мощността и предназначението на печката. От голямо значение е правилното класифициране сечението на кабела, защото ако е прекалено слаб ще се стигне до пожар.

Зануляване и нивелиране на електрическа готварска печка

След като се приключи с монтажа на електрическата готварска печка, задължително се проверява дали електроуредът е занулен и се нивелира, за да няма проблеми при експлоатация. Избира се безопасно място за печката , като не може да бъде поставен в съседство с по-високи уреди от нея. Изчислява се необходимата дължина на кабела, който са закупува допълнително.
Когато монтажа изислва вграждате готварската печката в кухненските шкафове, минималното разстояние между страничните стени на печката и шкафовете трябва да бъде 30 мм.

Свързване и монтаж на готварска печка към елекрическата мрежа на сградата

В последствие се свързва печката със съответния захранващ кабел в ел. мрежата и така уредът става годен за употреба.

Кой електротехник да извърши монтажа на електрическта печка в нашия дом или офис

Освен монтажът към електрическата мрежа, който се извършва от квалифициран електротехник, е необходимо да се извърши нивелиране на електроуреда преди неговото използване. Уредът трябва да бъде заземен. Не са позволени модификации или промени на електрическата система на готварската печка.
Новите печки имат доста особености при монтажа, които е по-добре да оставите в професионални ръце, за да не рискувате късо съединение в инсталацията или подпалване на някой близкостоящ шкаф.

Как се извършва монтаж на електрическа готварска печка в Плевен от електрохетник-специалист – мнение от потребител

С етикет: , , , ,
Публикувано в Електро монтажи
Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни