Монтаж на готварска печка

Монтаж на готварска печка

Монтаж на готварска печка

Демонтаж и Монтаж на готварска печка

Електрическите печки за домакинството, обществени кухни и заведения биват захранвани от 220V и 380V на работна честота 50Hz. Това е европейският стандарт на нашите електропреносни мрежи за всички потребители.
Първото нещо което трябва да проверите е дали уредът ви е пристигнал здрав без повреди. В случай че има щети, които са настъпили по време на транспорта, молим Ви да сигнализирате на местния продавач или на склада от който са взети уредите. Техните телефони трябва да бъдат изписани на фактурата или разписката с която е получен
Всяка една готварска печка, без значение от типа или марката се продава без наличието на захранващ ел. кабел. Нашите техници, извършващи монтажа на уреда, определят вида и сечението на захранващия кабел спрямо мощността и предназначението на печката. От голямо значение е правилното класифициране сечението на кабела, защото ако е прекалено слаб ще се стигне до пожар. След като се приключи с монтажа, задължително се проверява дали електроуредът е занулен и се нивелира, за да няма проблеми при експлоатация. Избира се безопасно място за печката , като не може да бъде поставен в съседство с по-високи уреди от нея. Изчислява се необходимата дължина на кабела, който са закупува допълнително.
Когато вграждате печката в кухненските шкафове,минималното разстояние между страничните стени на печката и шкафовете трябва да бъде 30 мм.

Свързване към ел. мрежа

В последствие се свързва печката със съответния захранващ кабел в ел. мрежата и така уредът става годен за употреба.
Важно??? Освен монтажът към електрическата мрежа, който се извършва от квалифициран електротехник, е необходимо да се извърши нивелиране на електроуреда преди неговото използване. Уредът трябва да бъде заземен. Не са позволени модификации или промени на електрическата система на готварската печка.
Новите печки имат доста особености при монтажа, които е по-добре да оставите в професионални ръце, за да не рискувате късо съединение в инсталацията или подпалване на някой близкостоящ шкаф.

Спешен телефон 0888 95 22 44

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 08:30 - 17:30
вторник - 08:30 - 17:30
сряда - 08:30 - 17:30
четвъртък - 08:30 - 17:30
петък - 08:30 - 17:30

събота и неделя - почивни дни