Монтаж на електромер

За какво се използва електромера

Електромерът е важна част от ел системата, независимо дали става въпрос за жилище, офис, търговски обект, вила, индустриално предприятие. Чрез електромера се отчита използваната електроенергия, която следва да се заплати от потребителя. Електромерите у нас работят главно с монофазен и трифазен ток. Електромерите са устройства, които измерват електрическата енергия доставена до даден потребител посредством електропреносната мрежа на ниско напрежение. Електрическата енергия може да бъде активна (полезна), която се измерва в киловатчаса [kWh] или реактивна в [kVARh]. Съвременните електромери са обикновено многофункционални електронни устройства с цифров екран, и различни интерфейси за връзка с външни цифрови устройства.

Стандартен монтаж на електромер

Електромер

Електромер

От правилния монтаж на електромера зависи и неговото бъдещо отчитане. Един електромер трябва да може коректно да отчита различните тарифи- „дневна”- „нощна” и автоматично да сменя тарифата, когато настъпи съответния час от денонощието.
Съгласно нормативната база, всеки потребител на електрическа енергия трябва да има монтиран електромер, независимо дали ползва трифазен битов, трифазен промишлен ток или монофазен. Електромерите се делят освен по мощност, и по вида на измерваната електроенергия – активна и реактивна

Видове електромери и възможности

Функционалните възможности на почти всеки електромер у нас се включват:

  • регистрация на консумираната енергия по тарифна схема „дневна – нощна”
  • управление на превключването на тарифите от вграден или външен превключвател
  • импулсен изход за връзка със система за събиране на информационния поток
  • широк диапазон на измерване, в някои случаи достигащ до 9 999 999.999 кW/h.

За да бъдем сигурни че електромера е точен в замерванията то той се проверява от ел. лаборатория. Друго важно условие е да се подвържи електрически спрямо дадената схема от производителя.

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни