Монтаж на контакти и ключове

Най-често се повреждат контакти или електрически ключове. Подмяната им е елементарна работа, стига да се разполага с необходими инструменти и задължително – електрическото захранване да бъде изключено.
Използвани в електроинсталациите са силови контакти (единични, двойни, влагозащитени), контакти с розетка за включване на телефонен апарат или коаксиален кабел за телевизор, единични и серийни ключове за осветление със и без индикатор, бутони за стълбищно осветление, ключ за осветление с плавно регулиране на мощността и др.

контакти и ключове

контакти и ключове

Електрически контакти

Контактите се монтират на височина от 0,3 до 1,5 m от готовия под. Първата височина е характерна за контакти, чиито проводници преминават по пода или в первазна лайсна. Те се поставят в кутии (наричани още конзоли) от пластмаса с външен диаметър 70 mm и дълбочина 35 mm. При прокарване на нова инсталация или промяна в съществуващата в стената трябва да се издълбае отвор за монтиране на кутията. Желателно е това да се направи точно по контура на кутията, като отстрани се остави пролука от около 5 mm за гипсовия разтвор, с който се фиксира в тухления зид. С чук и длето такава прецизност не може да се постигне, а когато пък стената е от тухли четворки с тънки и крехки стени, това направо е невъзможно. За целта на помощ идва специализираният инструмент – боркорона с карборундови зърна и мощна бормашина. Има и боркорони с диамантни зърна и съответно доста по-скъпи, предназначени за пробиване на отвори и в бетон.
За монтиране на електрически контакти и ключове в леки преградни стени от плочи гипсокартон (гипсофазер) се използват специални кутии. Те имат две притискащи лапи, които се изтеглят чрез завиване на два дълги винта. В долно крайно положение двете лапи се прибират към вътрешността на кутията и не пречат при напъхването ù в точно изрязания по контура ù отвор. С навиване на винтовете лапите се изнасят (разперват) встрани и същевременно се изтеглят напред, докато опрат в гърба на плочата, и така кутията се закрепва в гнездото.
В домашната електроинсталация най-често се използват единични контакти, предназначени за сила на тока 10 А и максимална стойност до 16 А. Това означава, че в тях може безпроблемно да се включват електрически уреди с мощност до около 3000 W. Тази граница обаче често се надхвърля и особено при по-продължително натоварване контактът започва да се нагрява, капачката около отворите на щифтовете на щепсела първо пожълтява, а след време започва да се деформира и прегаря. Този процес става все по-интензивен, защото електрическият контакт между щифтовете на щепсела и пружиниращите пластини на контакта се влошава и отделянето на топлина става още по-силно. Едновременно с това краищата на изолацията на проводниците също започва да прегаря и ако няма резерв от дължина, може да се наложи смяна на проводниците от контакта до разклонителната кутия. Това обаче е възможно, когато проводниците са поставени в тръби. Ако за по-лесно и бързо са използвани мостови кабели, зазидани направо в мазилката, ремонтът няма да се размине без къртене, защото изрично се забранява съединяването на такива проводници под мазилка. Това трябва да става само в разклонителна кутия.

Повреди и подмяна

Контактите често се повреждат поради възникнало късо съединение или когато щепселът прегори и започне да отделя топлина. Щом около отворите за щифтовете на щепсела се появи жълтокафяво оцветяване, това е сигнал, че контактът трябва да се смени с нов.
След развиване на винтчето, намиращо се между отворите за щепсела, капакът се сваля и се открива достъп до вътрешността на контакта. Чрез въртене на винтовете законтрящите лапи се прибират към контакта и той се изважда от кутията. Развиват се винтовете, които притягат проводниците, и в обратния ред се монтира новият контакт.

Електрически ключове

Електрическите ключове служат за включване и изключване на осветлението. Тук разнообразието е по-голямо, като основните видове са:
•Единичен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло, независимо от броя на лампите. Всички се включват и изключват едновременно.
•Сериен ключ – представлява два ключа, монтирани в общо тяло. Всеки от тях управлява самостоятелен токов кръг и това позволява по-голяма гъвкавост при управление на осветлението – може да се включват поотделно или едновременно две групи осветителни лампи.
•Девиаторен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло от две места. Този вид ключове са много полезни при дълги коридори или стълбища, като във всеки край се поставя по един девиаторен ключ. Има и специални ключове, които позволяват включване и изключване на едно осветително тяло от три и повече места.

По-модерно алтернативно решение на проблема

При дългите коридори е монтиране на електрически ключове с вграден инфрачервен сензор. При тях ключът се задейства и включва осветлението щом в зоната „на видимост“ на сензора попадне движещ се човек. Ключът има реле за време и след изтичане на зададения период се самоизключва.
Електрическият ключ се монтира в кръгла кутия (конзола), която при скритата инсталация се вкопава в стената. Демонтирането на контакта най-често става след изваждане на превключващата плочка. За целта в процепа отстрани се подпъхва тънка отвертка и плочката се избутва навън. Така се открива достъп до двата винта за разперване или прибиране на двете лапи, с които тялото на контакта се фиксира в кутията. Съществуват различни системи за захващане на проводника. Най-често закрепването става чрез притягане с винт в клема или с плоска гайка. При други контакти закрепването на медния проводник става, като краят му се напъхва в отвор, в който се намира напречно разположена пружинираща пластина. Тя притиска проводника и осигурява необходимия електрически контакт. За освобождаване и изваждане на проводника с върха на отвертката се притиска другият край на пластината. При тази система е необходимо да се оголи от изолацията по-дълго парче от проводника – около 12 mm.
При изграждане на нова инсталация препоръчителната височина за монтиране на електрическите ключове е 1,1 до 1,3 m от пода. Поставят се близо до входа за помещението по възможност откъм страна на дръжката на вратата.

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни