Монтаж на предпазители

Основната функция при монтаж на автоматичните предпазители в една ел. инсталация е да предпазват проводници и уреди от термично претоварване и къси съединения.
Предпазителите се делят основно на 2 вида – предпазители със стопяема жичка и автоматични предпазители.

Автоматични предпазители

Автоматични предпазители

 Видове предпазители:

Два автоматични и един със стопяема жичка. Последният е най-стар и несъвършен, но все още е разпространен у нас. Същинският предпазител (бушон) представлява кухо порцеланово тяло напълнено със ситен кварцов пясък. По оста му преминава меден проводник с точно определено сечение, което съответства на максималния ток, който предпазителят пропуска, без да изгори. При надвишаване на тази граница проводникът се стопява и електрическата връзка се прекъсва. В задния край на всеки здрав бушон се намира т. нар. „око“, което представлява диск с диаметър около 3 mm, споен към предпазния проводник. В зависимост от мощността, за която е предвиден предпазителят, „окото“ има различно оцветяване, например червен за 10 А, сив за 16А, жълт за 25 А и черен за 35 А. При изгаряне на предпазителя дискът пада в капачката и това лесно се вижда през предпазното стъкло.
Правилно е изгорелият бушон да се заменя само с нов, а не да се „закърпва“ чрез поставяне на снопче жички, което свързва двата електрода. Така ремонтираният бушон в действителност вече няма да изпълнява защитните си функции, защото никой не може да прецени точно ток с каква сила ще пропусне снопчето, преди да се стопи. В такива случаи обикновено се действа според максимата „колкото повече, толкова по-добре“, което може да се окаже фатално при възникване на късо съединение в инсталацията.
Единият от двата автоматични предпазители (с кръглото тяло) представлява преходно решение, защото заменя значително по-несъвършените стопяеми предпазители при запазване на съществуващо електрическо табло. Той се завива в гнездото на обикновен предпазител. Автоматичният реагира по-бързо и по-точно, а връзката след изключване се възстановява само чрез натискане на по-големия от двата бутона. Освен това отпада възможността от произволно усилване чрез поставяне на произволно дебели жички.
Съвременните електрически табла се изпълняват с автоматични предпазители с плоско тяло. Те заемат значително по-малко място и се монтират върху две специални успоредни метални шини. Предпазителят се включва чрез избутване на лостчето нагоре.
Най-мощният предпазител(обикновено 63 А) защитава и изключва захранването на цялото табло, след него електрическата инсталация е разделена на различни токови кръгове, захранващи отделни консуматори. Тези токови кръгове се защитават от отделни предпазители, според инсталираната мощност(но винаги са с по-малък ток на изключване от този на главния предпазител, примерно 25 А, 16 А, 10 А).

Какви предпазители да изберем?

Какво е мощност и как тя е свързана с тока който преминава по кабелите.? Тъй като напрежението в нашата мрежа е 220V, то ние можем да изчислим бързо тока на всеки ел. уред. На една крушка от 100W е 100/220 или 450mA(0.45A) Когато се изчислява една ел. инсталация се прави разпределение на мощностите или горе долу гледаме да разпределим тока по равни части за всеки кръг. И така какви бушони да сложим на всеки от кръговете в нашето жилище. 1. Най добре е най отпред последователно на фазата (почти винаги е червен кабел) да сложим главен бушон от 63А, за да можем от едно място да спираме тока в апартамента от една страна и от друга се явява резервна защита. Това значи, че апартамента ни може да консумира 63АX220V = 13860 W или иначе казано около 13 kW 2. Най – ненатоварения кръг в осветлението, тъй като една крушка харчи от 5W до 100W. То един бушон от 10A или 16А ще свърши работа за цялото осветление в апартамента. Осветлението в магазини или офиси (особено ако има прожектор или по-мощни светещи реклами) е добре да се разпредели на отделни предпазители. 3. След това идва ред контактите в хола. Има значение дали сме с парно или се отопляваме с ток. Мисля, че всеки може сам да си изчисли, какви бушони да сложи. Събирате всички мощности на даден кръг разделяте ги на 220 и получавате нужния ток в ампери. За по-голяма сигурност мокрите помещения – кухненски бокс, баня, сервизни помещения е добре да се защитят с дефектотокова защита. При подмяна на предпазители не слагайте такъв с по голям ток на изключване, ако изключва прекалено често по-добре прехвърлете консуматорите към друг токов кръг или разделете токовия кръг на два с отделни предпазители.

За да сработи предпазителя при късо съединение, трябва:

•да са занулени /или заземени/ всички консуматори, контакти, осветителни тела по веригата,
•да не защитава прекалено дълъг захранващ проводник(например много дълъг удължител или няколко разклонителя навързани последователно),
•инсталацията да е ефективно заземена(съпротивлението на заземителните колове се променя и трябва се замерва всяка година)

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни