Подмяна на електрически ключове

Подмяна на електрически ключове

Подмяна на електрически ключове

Подмяна на електрически ключове

Всяка една съвременна сграда има „крещяща нужда” от поставяне и поправка на контакти, ключове и разклонители. Тези части от цялостната ел. система осигуряват по-лесно разпределение и активиране на количеството подаден ток Електрическите ключове служат за включване и изключване на осветлението. Тук разнообразието е по-голямо.

Основните видове са:

  • Единичен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло, независимо от броя на лампите. Всички се включват и изключват едновременно.
  • Сериен ключ – представлява два ключа, монтирани в общо тяло. Всеки от тях управлява самостоятелен токов кръг и това позволява по-голяма гъвкавост при управление на осветлението – може да се включват поотделно или едновременно две групи осветителни лампи.
  • Девиаторен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло от две места. Този вид ключове са много полезни при дълги коридори или стълбища, като във всеки край се поставя по един девиаторен ключ. Има и специални ключове, които позволяват включване и изключване на едно осветително тяло от три и повече места.
    По-модерно алтернативно решение на проблема при дългите коридори е монтиране на електрически ключове с вграден инфрачервен сензор. При тях ключът се задейства и включва осветлението щом в зоната „на видимост“ на сензора попадне движещ се човек. Ключът има реле за време и след изтичане на зададения период се самоизключва.
    Електрическият ключ се монтира в кръгла кутия (конзола), която при скритата инсталация се вкопава в стената. Демонтирането на контакта най-често става след изваждане на превключващата плочка. За целта в процепа отстрани се подпъхва тънка отвертка и плочката се избутва навън. Така се открива достъп до двата винта за разперване или прибиране на двете лапи, с които тялото на контакта се фиксира в кутията. Съществуват различни системи за захващане на проводника. Най-често закрепването става чрез притягане с винт в клема или с плоска гайка. При други контакти закрепването на медния проводник става, като краят му се напъхва в отвор, в който се намира напречно разположена пружинираща пластина. Тя притиска проводника и осигурява необходимия електрически контакт. За освобождаване и изваждане на проводника с върха на отвертката се притиска другият край на пластината. При тази система е необходимо да се оголи от изолацията по-дълго парче от проводника – около 12 mm.
    При изграждане на нова инсталация препоръчителната височина за монтиране на електрическите ключове е 1,1 до 1,3 m от пода. Поставят се близо до входа за помещението по възможност откъм страна на дръжката на вратата.
Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни