Подмяна на електрически контакти

Подмяна на електрически контакти

Подмяна на електрически контакти

Смяна на електрически контакти

Всяка една съвременна сграда има „крещяща нужда” от поставяне и поправка на контакти, ключове и разклонители. Тези части от цялостната ел. система осигуряват по-лесно разпределение и активиране на количеството подаден ток Електрическите ключове служат за включване и изключване на осветлението. Тук разнообразието е по-голямо.
Контактите се монтират на височина от 0,3 до 1,5 m от готовия под. Първата височина е характерна за контакти, чиито проводници преминават по пода или в первазна лайсна. Те се поставят в кутии (наричани още конзоли) от пластмаса с външен диаметър 70 mm и дълбочина 35 mm. При прокарване на нова инсталация или промяна в съществуващата в стената трябва да се издълбае отвор за монтиране на кутията. Желателно е това да се направи точно по контура на кутията, като отстрани се остави пролука от около 5 mm за гипсовия разтвор, с който се фиксира в тухления зид. С чук и длето такава прецизност не може да се постигне, а когато пък стената е от тухли четворки с тънки и крехки стени, това направо е невъзможно. За целта на помощ идва специализираният инструмент – боркорона с карборундови зърна и мощна бормашина. Има и боркорони с диамантни зърна и съответно доста по-скъпи, предназначени за пробиване на отвори и в бетон.
За монтиране на електрически контакти и ключове в леки преградни стени от плочи гипсокартон (гипсофазер) се използват специални кутии. Те имат две притискащи лапи, които се изтеглят чрез завиване на два дълги винта. В долно крайно положение двете лапи се прибират към вътрешността на кутията и не пречат при напъхването ù в точно изрязания по контура ù отвор. С навиване на винтовете лапите се изнасят (разперват) встрани и същевременно се изтеглят напред, докато опрат в гърба на плочата, и така кутията се закрепва в гнездото.
В редица случаи е много удобно вместо единични да се монтират двойни контакти. Тази предвидливост може да спести в бъдеще немалко неудобства при честа смяна на един с друг щепсел.
Продават се и контакти за открита инсталация, които са монтирани в специални кутии. Тук е показан и специален влагозащитен контакт за открита инсталация, подходящ за монтиране на открито или във влажни помещения.

Повреди електрически контакти

Контактите често се повреждат поради възникнало късо съединение или когато щепселът прегори и започне да отделя топлина. Щом около отворите за щифтовете на щепсела се появи жълтокафяво оцветяване, това е сигнал, че контактът трябва да се смени с нов. След развиване на винтчето, намиращо се между отворите за щепсела, капакът се сваля и се открива достъп до вътрешността на контакта. Чрез въртене на винтовете законтрящите лапи се прибират към контакта и той се изважда от кутията. Развиват се винтовете, които притягат проводниците, и в обратния ред се монтира новият контакт.

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни