Ремонт на ел табло

Електрическото табло

Електрическото табло

Ремонт на ел табло

фирмата осигурява професионално обслужване и ремонтни работи на всички видове табла. Електрическото табло има функцията да защитава от претоварване, къси съединения и токови удари инсталациите и ел. уреди, включени към тях.
Поради тази причина е наложително ремонтът на тези точки във всяка една ел. инсталация да бъде извършван от висококвалифицирани специалисти.
При ремонта на всяко ел. табло, ел техниците на компанията използват най-съвременните инструменти и уреди.
Нужно е да се отбележи, че клиентът не заплаща допълнителна сума за използването на техниката – оборудването е напълно безплатно.

Преместване на електрически табла

При преместване на стени и направа на нови жилищни помещения, се налага и прехвърлянето на електрическите табла в постройката Извършваме професионално и обезопасено преместване на табла от всякакъв тип.
Процесът на преместване е свързан не само с удължаване на съществуващите вече кабели и проводници, но и с правилното им съхранение.
Спазват се стриктно начините на удължаване на кабелите и тяхното сечение.
За целта, цялата ел. инсталация се прозвънява и описва още преди разглобяването на съществуващото ел. табло и преди процеса на монтаж на ново.
Услугата по преместване на ел. табла е изключително рискована и опасна за живота.
Нашите ел техници ви съветват да не опитвате операция от подобен род сами, а да се допитате до професионална помощ.
Всички използвани материали за преместването и ремонта на ел. табла са със сертификат за качество.

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни