Смяна на предпазители и прекъсвачи

Смяна на предпазители и прекъсвачи

Смяна на предпазители и прекъсвачи

Основни характеристики

Автоматичните предпазители, познати и като автоматични прекъсвачи, са част от електромеханичните компоненти на електрическите вериги. Представляват електрически комутационни апарати, предназначението, на които е ,да предпазват захранващите линии и консуматорите от къси съединения и претоварвания. Също така могат да изключват ръчно части от захранващата мрежа ниско напрежение.

Витловите предпазители са познати още като предпазители със стопяема жичка. Използването им в съвременните сгради е все по-рядко, поради това, че са с много малък клас на защита, особено при преправянето им с налични материали. Всички тези фактори налагат премахването на витловите предпазители и поставянето на автоматични. Смяната гарантира удължаването на живота на ел. инсталацията и акцентира върху ефикасността на работа на уредите.

Основната разлика между двата вида предпазители е, че при късо съединение, при стопяемия предпазител се разрушава работният елемент – тоководещата нишка и той подлежи на смяна, докато автоматичният предпазител може да се ползва многократно. Причината е добре известна – при сработване, той изключва и прекъсва веригата, като конструкцията му позволява и последвало включване. В различни вериги, често автоматичните предпазители работят съвместно със стопяеми предпазители.

Дълги години всички водещи фирми за ел услуги у нас ремонтираха витловите предпазители, с което временно ограничаваха щетите от неправилното им действие. Бъдещето в електроснабдяването обаче се гради върху използването на автоматични прекъсвачи.

За много кратко време този преход към автоматизацията се превърна в предпочитан метод.

Видове автоматични предпазители и прекъсвачи

Съществува формално разделение на видовете автоматични предпазители, съгласно приложната им област. Например, предпазителите за ниско напрежение (до 1000 VAC) са предназначени за домашни, търговски или промишлени консуматори. Характерна за промишлените предпазители е завишената стойност на показателя комутационна способност.

Автоматичните предпазители се класифицират и в зависимост от номиналния ток. Спрямо него те могат да бъдат разделени в три групи.

  • В първата се включват предпазители за номинален ток до 100 А. Обикновено характеристиките им на изключване не се настройват. Принципът им на работа се основава на термичен или термо-магнитен изключвател.
  • Втората група включва предпазители за номинален ток от 0.16 до 1600 / 3200 / 6300 А, в зависимост от конструкцията и серията. Тези предпазители също работят с термичен или термо-магнитен изключвател. При тях токът на изключване е настройваем в широки граници.
  • Към третата група се причисляват мощните автоматични предпазители за ниско напрежение, които се монтират многоредово в комутационни шкафове.

Характерна особеност на големите предпазители е, че задвижването на комутационните възли се реализира чрез електродвигател, като е възможно и реализиране на дистанционното му управление. Причина за използването на двигател са големите габарити на лостовата система.

Автоматичните предпазители могат да бъдат класифицирани и в зависимост от техните основни параметри. Например, в зависимост от броя на полюсите – 1, 2 или 3, автоматичните прекъсвачи биват съответно еднофазни, еднофазни с прекъсване на нулата, трифазни и т.н.

Смяна на витловите предпазители с автоматични прекъсвачи

Подмяната на витловите предпазители с автоматични прекъсвачи е най-доброто, което можете да направите за Вашата ел инсталация, ако искате да сте спокойни, че тя ще функционира безопасно. Тази смяна не може да бъде извършвана от всеки, а само от професионални електротехници,

Спешен телефон 0888 95 22 44

гр. ПЛЕВЕН

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник- 09:00 - 17:30
вторник - 09:00 - 17:30
сряда - 009:00 - 17:30
четвъртък - 09:00 - 17:30
петък - 09:00 - 17:30

събота и неделя - почивни дни